Uit de eerste berekening van de economische groei, gebaseerd op de nu beschikbare gegevens, blijkt dat de Nederlandse economie in het vierde kwartaal van 2014 met 0,5 procent is gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder. Deze groei wordt breed gedragen. Gezinsconsumptie, export en investeringen leverden een positieve bijdrage. In 2014 zijn er nu drie kwartalen achter elkaar van groei gemeten. Bron: CBS Webmagazine, 13-02-2015

Het CBS maakte half februari de exportcijfers van het laatste kwartaal van 2014 bekend. Hieruit blijkt dat de export het afgelopen jaar een belangrijke rol heeft gespeeld in de groei van de Nederlandse economie. In vergelijking met het vierde kwartaal van 2013 is de omvang van de economie 1,0 procent groter. In het tweede kwartaal was volgens het CBS de export zelfs als enige factor verantwoordelijk voor de economische groei; ook in het derde kwartaal was de groei met name te danken aan de export. Uiteraard spelen tevens het toenemende consumentenvertrouwen en de toenemende investeringen een rol, maar de export blijft een belangrijke pijler.

In het vierde kwartaal van 2014 namen zowel de uitvoer van Nederlands producten als de wederuitvoer (de uitvoer van eerder ingevoerde producten) toe. Er was een groei te zien in de export van machines, vervoermiddelen en metaal en metaalproducten. Een aanzienlijke bijdrage aan de exportgroei van goederen kwam door de grotere uitvoer van voeding en chemische producten. De export van aardolie- en agrarische producten viel wel iets lager uit dan in het vierde kwartaal van 2013.  Naast goederen voerde Nederland ook meer diensten uit en dan met name vervoersdiensten.

In heel 2014 was de omvang van de economie gemiddeld 0,8 procent groter dan in 2013. De eerste jaargroei na twee jaar met krimp. Belangrijk was de export die in 2014 groeide met 3,9 procent. Ook de invoer was 3,8 procent hoger dan in 2013.

Nederland is geen uitzondering in Europa. De economieën van de landen in de eurozone en de Europese Unie (EU) als geheel zijn in het vierde kwartaal van 2014 gegroeid met respectievelijk 0,3 en 0,4 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. Dit blijkt uit eerste berekeningen die Eurostat half februari bekend heeft gemaakt, het statistisch bureau van de EU. Zoals hierboven aangegeven lag de groei van de Nederlandse economie in dezelfde periode met 0,5 procent iets boven het Europese gemiddelde. De groei was echter in Nederland niet zo hoog als in Duitsland. De economie van onze oosterburen kende in het vierde kwartaal ten opzichte van het derde kwartaal een stijging van 0,7%.

Dat Duitsland het goed doet is belangrijk voor Nederland en zeker ook voor Twente. Hoewel Nederland in 2014 iets aan terrein verloor blijft het de belangrijkste exporteur naar Duitsland. Dit volgens cijfers van de Nederlands-Duitse Handelskamer (DNHK). In totaal exporteerde Nederland voor € 88,1 miljard naar Duitsland. Dit is bijna €10 miljard meer dan de Chinese export naar Duitsland. De export van China naar onze oosterburen groeide afgelopen jaar naar een waarde van €79,3 miljard. De Fransen verkochten voor januari €67,6 miljard aan goederen in Duitsland.

Uit een recent onderzoek van Saxion Hogeschool en Hogeschool Windesheim onder 1600 bedrijven in Oost-Nederland blijkt dat 27% van de ondervraagde bedrijven internationaal actief was en Twente blijkt de meest internationale regio in het onderzochte gebied. Van deze bedrijven gaf 76% aan met Duitsland zaken te doen, op de voet gevolgd door België met 69%. Dit zegt echter niks over het aandeel van de bedrijven in de internationale activiteiten en daarmee de waarde van de export. Zodoende blijkt dat bijna de helft van het aantal bedrijven dat aangaf internationaal actief te zijn, het export deel minder dan 15% bedraagt. In het algemeen geldt wel dat hoe groter het bedrijf hoe meer de export deel uitmaakt van de totale omzet en hoe meer het exportpotentieel wordt aangeboord.

In de komende jaren liggen er meerdere kansen om de economie te versterken. Ten eerste het exportdeel in de totale omzet te verhogen. Dit kan door de omzet in de bestaande landen te verhogen of nieuwe landen aan te boren. Uit het onderzoek is ook gebleken dat in de komende jaren 30.000 bedrijven in Oost-Nederland internationaal actief willen worden. Daarvoor is het coachingstraject Starters International Business (SIB) uitermate geschikt, aangeboden voor de samenwerkende WTC’s Nederland en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

De regeling SIB is een coachingstraject waarin bedrijven met internationale ambities in drie stappen tot een aanpak komen in een actieplan. Het traject geeft inzicht in de kansen die voor de bedrijven in het buitenland liggen en welke stappen er gezet moeten worden om hierin succes te boeken. Met het actieplan gaan de bedrijven vervolgens zelf aan de slag. Het coachingstraject vraagt van de bedrijven een investering in tijd, geld en energie. Deze inspanning vergroot de kans op internationaal succes, dat de Nederlandse economie verder zal versterken!

Deel dit bericht

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail