Door: Freerk Faber (WTC Twente) en Marielle Kisfeld MB RB (KroeseWevers Accountants en Belastingadviseurs)

Regelmatig krijgen we als WTC Twente vragen over nieuwe wetten en regelingen in het buitenland. Gezamenlijk met onze partners in binnen- en buitenland geven wij antwoorden op deze vragen. Een van deze partners is, sinds januari van dit jaar, KroeseWevers Accountants en Belastingadviseurs. Middels dit blog delen wij onze expertise met bedrijven die internationaal actief zijn en mogelijk antwoord zoeken op dezelfde vraag. Of deze interesse hebben in de ontwikkelingen op het gebied van internationale handel. Zo dragen wij bij aan de groei van bedrijven: ‘we grow trade’. Een veelgestelde vraag in de afgelopen weken betreft het minimumloon in Duitsland.

Vanaf 1 januari 2015 geldt in Duitsland de wet “Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns (Mindestlohngesetz – MiLoG)”. Volgens deze wet is een werkgever vanaf 1 januari 2015 verplicht aan een werknemer, ouder dan 18 jaar het bruto minimumloon van € 8,50 per uur te betalen.

De wet is van toepassing op alle branches zonder eigen cao. Voor werkzaamheden die plaatsvinden in een branche waarop een eigen cao van toepassing is, gelden andere regels. Zo geldt bijvoorbeeld voor de Duitse bouwsector per 1 januari 2015 een bruto minimumloon van € 14,20 per uur.

Ook de zogenoemde Minijobbers vallen onder de regeling, net als in principe stagiairs.

Buitenlandse werkgever

De wet geldt ook voor werkgevers die in het buitenland zijn gevestigd en waarvan werknemers werkzaamheden verrichten in Duitsland. Nederlandse transporteurs die pakketten in Duitsland bezorgen vallen bijvoorbeeld onder deze wetgeving. In het geval dat een werknemer enkel door Duitsland rijdt en hier geen werkzaamheden uitvoert, is de wetgeving niet van toepassing.

Deutsche Zoll

De Duitse douane moet controleren of werkgevers zich houden aan de verplichtingen die zijn omschreven in het Mindestlohngesetz. Hierbij geldt dat een werkgever aan bepaalde verplichtingen moet voldoen voordat hij medewerkers naar Duitsland stuurt.

Zo dient een werkgever de werknemer per fax aan te melden bij de douane in Keulen middels een meldingsformulier. Het formulier kunt u vinden op de website van de Duitse douane (www.zoll.de). Op dit formulier dient een werkgever voor elke medewerker aan te geven waar de werkzaamheden door de medewerker worden verricht. Let er op dat u geen ontvangstbevestiging van de Duitse douane terugontvangt. Het is aan te bevelen het faxbewijs goed te bewaren!

Daarnaast is het van groot belang dat een werknemer de volgende gegevens bij zich heeft als er een controle door de douane plaatsvindt:

– Een recente kopie van de salarisspecificatie met een Duitse vertaling;WTCTwente_Blog_Douane
– Een kopie van bewijs van betaling van het genoemde nettoloon;
– Indien cao van toepassing, een naar Duits cao-recht vertaalde arbeidsovereenkomst;
– Een formulier waarop vermeld staat dat de werkgever de werknemer heeft geïnformeerd dat hij bij controle medewerking moet verlenen en
– Een kopie van een geldig legitimatiebewijs.

Boetes

Op dit moment controleert de Duitse douane regelmatig of bedrijven aan alle verplichtingen voldoen. Alleen al in januari zijn er meer dan 330 grootscheepse controles gehouden. U bent verplicht actief mee te werken bij een controle.

De boetes die worden opgelegd als blijkt dat niet aan de verplichtingen wordt voldaan zijn fors en kunnen snel oplopen. De Duitse douane is erg streng als blijkt dat een medewerker niet is aangemeld of indien een medewerker de vereiste documenten niet bij zich heeft. Bereidt u zich daarom goed voor als u besluit om uw personeel in Duitsland aan de slag te laten gaan!

Deel dit bericht

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail